:-:-: ประวัติท่าอากาศยานแพร่ :-:-:
บริการสืบค้นข้อมูล โดย Google
  

Visit  Websit  กรมการขนส่งทางอากาศ  Click Here


Best with MS IE5+, Resolution 1024 by 768 pixels and font Ms. Sans Serif (medium).


Physical
Staff
Ability
กระดานถาม - ตอบ

ข้อมูลจังหวัดแพร่
       เที่ยวงานประเพณี
       แหล่งท่องเที่ยว
       ที่พัก
       ที่กิน
       ขอความช่วยเหลือ
       Gallery

ส่วนราชการ จังหวัดแพร่

หนังสือพิมพ์
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       คมชัดลึก
       มติชน
สถานีโทรทัศน์
       ช่อง 3
       ช่อง 7
       ช่อง 5
       อ.ส.ม.ท.
       ช่อง 11
       ช่อง ITV
       ช่อง UBC

          ท่าอากาศยานแพร่ ก่อสร้างขึ้นในระหว่างสงครามเอเซียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ทางราชการได้เกณฑ์แรงงานราษฎรทุกหมู่บ้านมาช่วยกันสร้างสนามบินแพร่
ซึ่งพื้นผิวทางวิ่งในช่วงแรกเป็นพื้นดินลูกรัง เมื่อสงครามสงบลงทางราชการมิได้ใช้ประโยชน์สนามบินแต่อย่างใด จึงมอบหมายให้กองทัพอากาศดูแลและใช้ประโยชน์
จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2495 สำนักงานการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินกาารปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งให้มีขนาด 30 x 1,200 เมตร และสร้างอาคารท่าอากาศยาน
เพื่อใช้ในกิจการการบินพลเรือน และ บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด เปิดทำการบินเส้นทาง กรุงเทพฯ - แพร่ โดยใช้เครื่องบินแบบ C-47


      พ.ศ. 2506  ได้ปรับปรุงลานจอดให้มีขนาด 45 x 60 เมตร (พื้นผิวลูกรัง)
      พ.ศ. 2514 - 2516  กรมการบินพาณิชย์ (กรมการขนส่งทางอากาศ ปัจจุบัน)ได้ปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับและ ลานจอดเป็นพื้นผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต มีขนาด
30 x 1,500 เมตร
      พ.ศ. 2517 - 2518  ได้ย้ายอาคารท่าอากาศยานแพร่ มาตั้งในพื้นที่ปัจจุบัน
      พ.ศ. 2524 - 2525  ได้ต่อเติมอาคารท่าอากาศยานให้มีขนาด 250 ตารางเมตร
      พ.ศ. 2529  ได้ปรับปรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับและลานจอดเครื่องบิน
      พ.ศ. 2532   ติดตั้งระบบไฟนำร่อน PAPI พร้อม Constant Current Regulator สายเคเบิล และอุปกรณ์ ประกอบ 1 ระบบด้านทางวิ่ง 01
      พ.ศ. 2533   ปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้โดยสารพร้อมเครื่องปรับอากาศ พื้นที่ 432 ตารางเมตร
      พ.ศ. 2536   ปรับปรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต ์และถนนภายในท่าอากาศยาน, ก่อสร้างอาคารโรงเก็บเครื่องมือกล โรงเก็บรถยนต์
และพัสดุ พื้นที่ 200 ตารางเมตร
      พ.ศ. 2538    ติดตั้งไฟ Runway Light, TAXI Light, Threshold/END Light และ ลานจอดชนิด Medium Intensity, ก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน
แห่งใหม่แยกออกจากอาคารท่าอากาศยาน สูง 7 ชั้น ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 1,216 ตารางเมตร โครงสร้างคอนกรีต พร้อมสร้างอาคารกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
      พ.ศ. 2539    ก่อสร้างอาคารที่ทำการกู้ภัยและดับเพลิงแห่งใหม่ พื้นที่ 589 ตารางเมตร, สร้างหอเก็บน้ำบาดาลขนาด 30 ลบ.เมตร และถังเก็บน้ำขนาด 100 ลบ.เมตร
เพื่อใช้ในกิจการท่าอากาศยานแพร่, จัดซื้อรถพยาบาลและกู้ภัย จำนวน 1 คัน,  ก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME มีขนาด 50/500
วัตต์ พื้นที่ 81 ตรม.
      พ.ศ. 2541    ติดตั้งเครื่องมือตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายแบบ X-Ray เพื่อให้บริการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย แก่ผู้โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง
      พ.ศ. 2543    ติดตั้งระบบไฟนำร่อน พร้อมอุปกรณ์ ด้านทางวิ่ง 19 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อากาศยาน ในขณะบินขึ้น - ลง
      พ.ศ. 2544    ปรับปรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับและลานจอดเครื่องบิน
      พ.ศ. 2545     ติดตั้งเครื่องมือตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายแบบ X-Ray เพื่อให้บริการตรวจค้นสัมภาระและสินค้า ี่จะบรรทุกไปกับเครื่องบิน จำนวน 1 เครื่อง,
เดือนเมษายน กรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งเครื่องมือ ตรวจอากาศอัตโนมัติ ิเพื่อการบิน (AWOS) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหัวทางวิ่งด้าน 01 มาทางด้านทิศเหนือประมาณ 350 เมตร
ห่างจาก Center Line 100 เมตรทางด้านทิศตะวันออก มีไว้เพื่อตรวจอุณหภูมิบนพื้นผิว Runway วัดความชื้น ความกดอากาศ ทิศทางลม ฐานเมฆ ทัศนวิสัยของสนามบิน
และวัดปริมาณน้ำฝน ซึ่งช่วยในการขึ้น - ลง ของอากาศยาน
 


Home
Copyright © 2007, Phrae Airport, All Rights Reserved.